Index

Cool Timeline

1935
1935-01-01

Událost

Událost

Narodil sa v Zohore pri Bratislave 25. decembra.

null
null
CZ
1790852000002149113
1963
1963-01-05

Zjazd numizmatikov

Zjazd numizmatikov

null

1963, lept, 24.8x32.2 cm, ručný papier z V. Losin, náklad 25, signované vpravo dole, vľavo dole 12/25 Cena Ex aequo na Bienále grafiky v Lugane, 1964 Publikované Klára Brunovská: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo 1960-1997, 2004, Bratislava, str. 32, č. 128

69.5
CZ
1790852000002149049
1963-Zjazd numizmatikov-Albín Brunovský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/albin-brunovsky/zjazd-numizmatikov/albin-brunovsky_zjazd-numizmatikov_BP.jpg
false
1963-02-05

Diskusia

Diskusia

null

1963, lept, 24.6x32.6 cm, ručný papier z V. Losin, náklad 25, signované vpravo dole, vľavo dole 12/25 Publikované Klára Brunovská: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo 1960-1997, 2004, Bratislava, str. 32, č. 130

69.5
CZ
1790852000002149054
1963-Diskusia-Albín Brunovský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/albin-brunovsky/diskusia/albin-brunovsky_diskusia_BP.jpg
false
1963-03-05

Hudba

Hudba

null

1963, lept, 24.3x31.8 cm, ručný papier z V. Losin, náklad 25, signované vpravo dole, vľavo dole 18/25 Cena Ex aequo na Bienále grafiky v Lugane, 1964 Publikované Klára Brunovská: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo 1960-1997, 2004, Bratislava, str. 33, č. 132

68.8
CZ
1790852000002149065
1963-Hudba-Albín Brunovský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/albin-brunovsky/hudba/albin-brunovsky_hudba_BP.jpg
false
1965
1965-01-01

Utrpenie dr. Stacha

Utrpenie dr. Stacha

1500

Utrpenie Dr. Stacha, 1965, lept, akvatinta na papieri (Fabriano, Rives), 34,9x49,8 cm náklad 20 + B 25 signované vpravo dole, uprostred názov, vľavo 6/20 pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 69 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Výnimočná grafika vznikla na začiatku Brunovského tvorby, keď mal za sebou štúdium, ale už začínal zbierať ceny. Na výtvarnej scéne mal mimoriadne postavenie, pretože v 60. rokoch bol jeho prejav magického realizmu i surrealizmu neobvyklý. V roku 1965 vystavoval v Československu i zahraničí. Je považovaný za suverénneho kresliara, ktorý sa vyrovná starým majstrom. Už vtedy ako začínajúci autor ilustroval radu kníh – napríklad aj poéziu básnika a lekára Jána Stacha, konkrétne zbierku Dvojramenné čisté telo. V grafických listoch vtedy používal vytrhnuté surrealistické výjavy na temnom pozadí – akoby ich vytrhoval zo skicáru (ponecháva im aj linky) a lepil ich na nové pozadie. Tak vznikla aj grafika Utrpenie Dr. Stacha, ktorá stojí na rozhraní Brunovského ranej a neskoršej tvorby, ktorá sa stále viac zmäkčuje. Časti ľudského tela narušujú geometrické útvary symbolizujúce rozpoltenosť ľudskej mysli; obraz je traktovaný ako báseň na jednotlivé útvary nebo spíše vzdychy. O dva roky neskoršie v roku 1967 bol tento grafický list ocenený na Bienále grafiky v Lublani. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Tato grafika je vzhľadom k nízkemu nákladu tlači naproste vzácnym unikátom a v aukcii sa ponúkala naposledy v roku 2014.

66.4
CZ
1790852000000876257
1965-Utrpenie dr. Stacha-Albín Brunovský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/albin-brunovsky/utrpeni-dr-stacha/albin-brunovsky_utrpeni-dr-stacha_VL_BP.jpg
false
1968
1968-01-01

Bez názvu

Bez názvu

600

Bez názvu II, 1968, kriedová litografia na ofsetovom papieri, 13,4x13,4 cm náklad 150 signované vpravo hore, vľavo hore 97/150 publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 89 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 V druhej polke šesťdesiatych rokov Brunovský experimentoval s kolážovým princípom grafiky, ktorá vyzerala akoby bola zložená z rôznych dielov a nevznikla na jednej kovovej doske. Efekt koláže je veľmi dômyselný a obťažný – mimo technického pojatia je aj obsah poskladaný akoby z útržkov. Telesné orgány, flóra i fauna levitujú v umeleckom priestore, ktorý je naviac pootočený ako kosoštvorec. S týmto pokusom začal Brunovský v Záhrade pre Borgonzoniho matku inšpirovaný pátosom baroka, ktoré svoju hru s tvarmi malo tendenciu preháňať. Neskoršie už sa ku kosoštvorcu ale nevrátil. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované.

28.3
CZ
1790852000000876277
1968-Bez názvu-Albín Brunovský
K prodeji
null
false
1968-01-01

Léda s labuťou

Léda s labuťou

1500

Leda s labuťou, 1968, kriedová litografia na ofsetovom papieri, 31x20 cm náklad 200 signované vpravo dole, vľavo dole názov, uprostred 28/200 pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 87 Ľudmila Peterajová, Albín Brunovský, Tatran, Bratislava, 1969, č. 23 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 V dobe, keď vznikla grafika Leda s labuťou, sa Brunovského technika premieňa smerom k poetickejšej polohe, autor stále viac zdokonaľuje svoju perfekcionistickú kresbu a rozvíja kombináciu abstraktnej štruktúry s realistickými výjavmi. Listu predchádza Ledino zátišie, na ktorom rozoznáme ryby, ženské lono i labutí krk. Leda s labuťou je obyčajnou hrou s abstraktnou štruktúrou, ktorá je v autorovom diele úplne jedinečná. Možnosti litografie využíva Brunovský ku kombinovaniu rôzne vytvorených plôch, kde s veľkou fantáziou môžeme hovoriť o náznakoch labutích krídiel. Práca s litografiou viedla autora v tomto roku aj k maliarskej tvorbe, ktorá po celý tvorivý život grafiku Albína Brunovského už sprevádzala. Fascinovala ho práca se svetlom, ktorému pripisoval akýsi biologický účinok k prekonávaniu rozporu medzi živou a neživou hmotou. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Táto grafika sa na trhu objavila naposledy v roku 2014.

50.2
CZ
1790852000000876261
1968-Léda s labuťou-Albín Brunovský
K prodeji
null
false
1969
1969-03-13

Bella Italia (Ricercari)

Bella Italia (Ricercari)

20000

"Prohlédnutí kompletního souboru". Súbor 18 leptov na papieri (Fabriano a Holland), 1969, 21,2x17,2 cm rám slepotlač 49,5x52,6 cm náklad 65, č. 1 - prvý otlačok dosky signované vpravo dole pôvod: antikvariát publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 95 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 V polovici šesťdesiatych rokov v značne uvoľnenej spoločenskej atmosfére dokončil Brunovský postgraduálne štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyselnej. Založil Club grafikov, ktorého cieľom bolo pozdvihnúť a rozvíjať voľnú grafiku na Slovensku a bol zároveň zakladateľom a organizátorom 1. ročníku legendárneho Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). V tejto dobe cestuje do Talianska, kde ho fascinuje antické estetické gesto a inšpiruje ho k vytvoreniu cyklu Bella Italia. V cykle Bella Italia sa prelína krása a rozkladný element, vznikanie a zanikanie, ušľachtilosť a zmar. Každý list je iný – niektoré sú úplne abstraktné, niektoré abstraktné. Kolážové tvrdé kontúry, ktoré poznáme z raného obdobia jeho tvorby začínajú miznúť a hlavnou charakteristikou tlačí je mäkká linka a vykreslené štruktúry. Brunovský pracuje so symbolikou malých a veľkých dejín, relativitou postavenia jednotlivca v civilizácii. Ako v mnohých ďalších prácach rozvíja základné existenciálne témy, ktoré v tomto cyklu súvisia s mocou a zánikom veľkej kultúry, ktorá ho v Taliansku fascinovala. V technike rozvíjal renesančné odkazy, majstrovskú realistickú kresbu manieristicky i barokovo štylizuje a doplňuje štruktúrami. Bella Italia priamo nadväzuje na Záhrady, ktoré sú abstraktným zrkadlom duši, hľadajúcej poriadok v chaotickom svete. Rozkošnícke grafiky cyklu Bella Italia akoby už boli jeho radostným nájdením a vyznaním pozemskej kráse. List I ako jediný zachováva kontrast prázdnej a leptanej plochy; ženská figúra akoby sa rodila zo samotnej štruktúry krajiny, v ktorej sú pohádzané architektonické prvky. Grafiky II a III pracujú s abstraktnými štruktúrami po celej ploche. Druhý pôsobí ako náhodný výbuch ťažkej hmoty, ktorý bol zachytený fotografiou a zastavený, uchovaný pre dejiny rovnako ako antické chrámy. Na treťom liste sú abstraktné prvky usporiadané do podoby poetickej kytice, pod ktorou nájdeme aj čriepok ženského prsu. Na štvrtom liste sa zo štruktúr pripomínajúcich pokrčený papier prebúdza nahé ženské telo ako autorov Pygmalion. Listy ktoré kombinujú abstraktné štruktúry s realistickými časťami nahého ľudského tela patria k najerotickejším v celom cykle. Piaty list využíva techniku šrafovania, ktoré tvorí pozadie – z neho vystupujú zvláštne organické prvky pripomínajúce rozpadnutú arcimboldovskú hlavu (oko, ucho, vlasy) práve sa vznášajúcu nad majestátnou drapérií. List VI je syntézou štruktúr a prvkov minulých grafík cyklu: z nich je zostavený renesančný portrét vznešenej dámy s košatým klobúkom a v drahých šatách, z ktorých vykukujú nežné prsia. Siedmy list opäť kombinuje prírodnú bujnú vegetáciu s ľudskými výtvormi. V labyrinte veľkého divadla krásy zahliadneme drobné geometrické útvary i náznak ľudskej ruky. Listy VIII až XI pracujú už realisticky s ľudskou figúrou v kombinácii s abstraktnými štruktúrami i úplne konkrétnymi do detailu vykreslenými objektami. Z grafík sa derú von sugestívne príbehy teatro mundi a je zaujímavé, že vyvolávajú sugestívny pocit dramatickej hudby. List VIII tvorí celok z vytrhnutých častí nástenných malieb, kde sa zmieta nahá žena i muž, rastlinné štruktúry doplňuje dekoratívna geometrická dlažba. Na deviatom je rozohraný podobný námet už iba s ženskou figúrou v dramatickom erotickom geste. List IX zobrazuje snáď najdramatickejší príbeh súboru. Nahé ženské telo sa vypäté zvíja – nie však v milostnom akte, ale v zlovestnom zápase s démonom, ktorý má podobu záhadného tvora. Láska a hriech sa prepojujú evidentne na hranici diabolskej ríše predstavovanej bujnou vegetáciou. Grafika X sa výrazne odlišuje – mužská figúra v kľude vyčkáva a pozoruje, list je rozdelený geometricky na tri časti v kompozícii zlatého rezu; všetky letiace a tryskajúce štruktúry práve dopadli na zem. List XI vracia do hry obe pohlavia v jasnom erotickom objatiu. Z ženy vidíme celé kypré telo okrem hlavy, muž je naopak zastúpený vášnivé bozkávajúcou hlavou. Vo víre vášne okolo nich lietajú listy stromov, ryby i záhadné oči v maske. List XII explicitne ponúka milostné spojenie muža a ženy – cudne sú síce odhalené iba nohy, napriek tomu ide o zachytenie veľkého vzrušenia, ktoré môže byť obsiahnuté iba v palci ženskej končatiny. Aj na tomto liste sa telá halia do abstraktnej divokej flóry. List XIII prináša ukľudnenie uprostred drámy. Ženská hlava s nahými ramenami je predzvesťou neskorších symbolických postáv s klobúkmi, predobrazom hriechov sveta. Kvety vyrastajú priamo zo zdanlivo nevinnej hlavy, ktorá sa ale evidentne zaoberá hriešnymi myšlienkami, ako naznačujú trojuholníčky ženského pohlavia v spodnej časti grafiky. List XIV rozvíja ďalší košatý príbeh, ktorý je naznačený veľmi tajomne. Odohráva sa pod plášťom záhadnej bytosti, kde jednotlivé vitríny, ktorých geometria pripomína ranú tvorbu autora, skrývajú skryté predstavy nevedomia. Pod nimi ale jednoznačne kraľuje obrazu nahé ženské lono. List XV sa výrazne líši od ostatných: zobrazuje obludu symbolizujúcu chlipnosť. Táto príšera na nás hľadí býčou hlavou, vystiera hmyzie pazúry a vnútri jej tela sa pornograficky vzpínajú ženské prsia a postavené údy; orgány obklopené tŕnitou srsťou. Grafika XVI opakuje erotický útok muža s postaveným pohlavím na ženské telo otočené k mužovi chrbtom, akoby pred ním utekalo. Akoby nešlo už o akt lásky, ale skôr o nebezpečné napadnutie. Realistické postavy sa zhlukujú do abstraktných búrkových mrakov. List XVII je iba zdanlivo lyrický. V kontexte celého súboru ale pripomína scénu po boji. Prevrátená časť ženského torza s prsmi leží v zmäti zdrapov a črepín, pripravená k zabudnutiu v archíve nečitateľných spomienok. Okrem rastlinného motívu je použité distančné šrafovanie. List XVIII je temným hrobom jednej veľkej lásky. Hlava ženy a muža akoby boli odtrhnuté a pohodené bez vzájomného vzťahu. Poetické rastlinstvo, ktoré dvojicu milosrdne zahaľuje, je obklopené temnotou. Beznádejnou plochou, starostlivo vyleptanú do okrajov kovovej matrice grafiky. Tento súbor všetkých jedenástich grafík Bella Italia je výnimočnou raritou. V aukčných predajoch sa občas objavujú jednotlivé tlače, niekedy sú k súboru omylom priradené aj iné grafiky. Všetky lepty cyklu sú vytlačené na umeleckom papieri s dekoratívnym orámovaním slepotlačou. Látkový prebal je označený zlatým písmom Ricercari (ricercar je druh inštrumentálnej hudobnej kompozície neskorej renesancie a ranného baroka). Ide o jediný súbor Brunovského grafik, ktorý je dokončený slepotlačou.

120.4
CZ
1790852000001076013
1969-Bella Italia (Ricercari)-Albín Brunovský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/albin-brunovsky/bella-italia/albin-brunovsky_bella-italia_K024.jpg
false
1970
1970-01-01

Ovidius

Ovidius

600

Publius Ovidius Naso: Ars Amatoria V, 1970-71, lept na papieri (Holland, Hahnemühle), 21,4x17,4 cm náklad X signované vpravo dole, vľavo dole názov, uprostred venovanie Ivanu Hrušovskému k päťdesiatinám pôvod: súkromná zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 113 Ľudmila Peterajová, Albín Brunovský, Tatran, Bratislava, 1969, č. 187 Ľudmila Peterajová, Albín Brunovský, Tatran, Bratislava, 1985, č. 149 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Ovídiov spis Umenie milovať bol stvárnený celou radou významných umelcov a je jeho najčítanejším dielom, ktoré radí mužom a ženám, ako milovať. Osemdielny cyklus ilustrácií Brunovského k Ovídiovmu básnickému dielu Ars Amatoria predstavuje rôznorodé listy, do ktorých autor vtelil svoje ironické pohľady a nenechal si ujsť príležitosť kadejaké staré pravdy spochybniť. V tejto sérii je Brunovského vyjadrovanie ovplyvnené surrealistickými postupmi. Mnohé z nich sú vytvorené na pozadí veľmi prácnej rytej mriežky – k týmto patrí i tento list, ktorý je rozhodne jedným z najpôsobivejších. V cykle prevažujú ženské figúry a Brunovský nezaprie maskulínny postoj k ženám, od ktorého je možné dočkať sa všeličoho. Táto grafika s mužským hrdinom ho ukazuje ako postavu, ktorá sa musí maskovať a mať hlavne viacero očí. Hadí jazyk sa blíži k ženskému prsu a skrytý penis je pripravený. Príbeh nie je jednoznačný a jeho interpretácie môžu byť veľmi voľné. Milovať ženu je možné totiž veľa spôsobmi. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Táto málo nákladová grafika sa na trhu vôbec neobjavuje. Naviac ide o osobní dar autora priateľovi hudobnému skladateľovi Ivanu Hrušovskému a tak má list jedinečnú hodnotu.

45.2
CZ
1790852000000876269
1970-Ovidius-Albín Brunovský
Již není v nabídce
null
false
1970-01-01

Svadobná cesta

Svadobná cesta

2000

Svadobná cesta (Just Married or Time for Blueberry Cake), 1970, kameňorytina na papieri (Losiny, Holland), 31,3x21,7 cm náklad 20 + 65 + VII signované vpravo dole, vľavo dole 18/65 pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 107 Ľudmila Peterajová, Albín Brunovský, Tatran, Bratislava, 1969, č. 46 Ľudmila Peterajová, Albín Brunovský, Tatran, Bratislava, 1985, č. 51 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Vznešený tizianovský námet lásky pozemskej a nebeskej spracoval Brunovský tiež v známom maliarskom obraze. V grafike Svadobná cesta na lásku rovnako ako Tizian nazerá trochu chmúrnym pohľadom. Ľudské city nehodnotil jednoznačne, ironizoval ich – to podtrhuje aj anglický podtitul v konverzačnom tóne. Muž bol v príbehu Svadobnej cesty tak trochu vykastrovaný – okrem stoporeného penisu v chaotickej zmäti poletujú i rôzne ďalšie orgány a zvieracie hlavy. Brunovský tvoril sústavne, ale nikdy nemal dopredu úplne presný plán. Svoje nápady si zaznamenával, ale niekedy mu pod rukami spontánne vznikali ďalšie príbehy. V 70. rokoch sa jeho výrazová reč preklápala zo surrealistickej polohy k boschovskému manierizmu a k premyslenej kompozícii. Techniku postupne cibril, ale témy labyrintov a rajov ho stále sprevádzali. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované.

80.8
CZ
1790852000000876265
1970-Svadobná cesta-Albín Brunovský
K prodeji
null
false
1970-01-01

Rasenie clematisu

Rasenie clematisu

1500

Rašenie clematisu, 1970, lept na papieri (Holland), 39x30 cm náklad 65 + VII signované vpravo dole, vľavo dole H. C. pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 107 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Lepty Albína Brunovského z prelomu 60. a 70. let ohlasujú zmeny v technike: od kontrastných čiernobielych plôch, v ktorých sa striedajú abstraktné rastre a organické štruktúry s fragmentami figúr a tvárí, k postupnému zjemňovaniu a virtuóznemu šerosvitu. Príbehy ale zostávajú stále vyhrotené existencialistické, postupne sú hororovejšie a erotickejšie. Clematis je popínavá kvetina zvaná plamienok – jej bujné pučanie sa pre autora stalo metaforou rozvíjania zložitého ľudského príbehu, osudov, ktoré nekontrolovane bujnejú. Obraz je budovaný ako koláž, jednotlivé fragmenty akoby boli vytrhnuté z celku, po ktorom zostávajú len prázdne miesta. V zložitých štruktúrach sa objavujú tváre a torzá ľudských i zvieracích bytostí ako od Hieronyma Boscha. V tejto dobe sa Brunovský venuje aj maľbe a podobné výjavy stvárňuje farebne na veľké formáty. Jeho rukopis je neprehliadnuteľný a aj vďaka mnohým knižným ilustráciám je v povedomí širokého publika – podobne ako v Čechách napríklad Jiří Anderle. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Tento konkrétny list sa na aukciách už desaťročia neobjavil.

80
CZ
1790852000000876213
1970-Rasenie clematisu-Albín Brunovský
K prodeji
null
false
1970-02-01

Bella Italia XI

Bella Italia XI

950

Bella Italia XI, 1970, lept na papieri (Fabriano a Holland), 21,2x17,2 cm signované vpravo dole, venované prof. Hrušovskému pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 95 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 V polovici šesťdesiatych rokov v značne uvoľnenej spoločenskej atmosfére dokončil Brunovský postgraduálne štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyselnej. Založil Club grafikov, ktorého cieľom bolo pozdvihnúť a rozvíjať voľnú grafiku na Slovensku a bol zároveň zakladateľom a organizátorom 1. ročníku legendárneho Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). V tejto dobe cestuje do Talianska, kde ho fascinuje antické estetické gesto a inšpiruje ho k vytvoreniu cyklu Bella Italia. V cykle Bella Italia sa prelína krása a rozkladný element, vznikanie a zanikanie, ušľachtilosť a zmar. Každý list zobrazuje ženské či mužské telo zmietané alebo odolávajúce neznámej živelnej katastrofe. Brunovský pracuje so symbolikou malých a veľkých dejín, relativitou postavenia jednotlivca v civilizácii. List XI cyklu vracia do hry obe pohlavia v jasnom erotickom objatí. Z ženy vidíme celé kypré telo okrem hlavy, muž je naopak zastúpený vášnivé bozkávajúcou hlavou. Vo víre vášne okolo nich lietajú listy stromov, ryby i záhadné oči v maske. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Tento konkrétny list sa na českom trhu dlho neobjavil, iné grafiky z Bella Italia sa ponúkali naposledy v roku 2012.

69.7
CZ
1790852000000882057
1970-Bella Italia XI-Albín Brunovský
Již není v nabídce
null
false
1971
1971-01-01

Ešte jedna slza I

Ešte jedna slza I

3000

Ešte jedna slza I, 1971, farebná kriedová litografia na papieri (Holland), 44,5x36 cm náklad 40 signované vpravo dole, vľavo dole autorský názov, uprostred E. A. pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 110 Ľudmila Peterajová, Albín Brunovský, Tatran, Bratislava, 1969, č. 33 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Pre dielo Albína Brunovského je grafika Ešte jedna slza I a II netypická tým, že je úplne abstraktná. Obvyklá existenciálna figúra či jej časť ustúpila formálnej minimalizácii s cieľom vyjadriť clivosť, čo je zrejmé už z názvu listu. Plochy s rôznymi rastrami potom nechávajú na divákovi, aby v nich uvidel vlastný clivý príbeh – či už napríklad okno s mrežami, drapérie či stopy niekoho, kto už zmizol. Na začiatku 70. let se ešte v grafike neobjavuje neskorší Brunovského hedonizmus, erotika prebleskuje iba v nenápadných motívoch. V tejto dobe Brunovský pracuje s celou plochou litografického kameňa a necháva vyniknúť v tlači jeho nepravidelným okrajom. Tento list je veľmi vzácny, pretože je na ňom autorom označené E. A., čo znamená, že ide o autorskú tlač. Obvykle si na ňom autor skúšal rôzne farebnosti grafiky, alebo si vytvoril pár tlačí iba pre seba – asi 5-10% z celého nákladu, takže môžeme predpokladať, že existujú maximálne štyri tlače, ktoré sú naviac originálne vo svojej farebnej tonalite. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Tento konkrétny list je autorský, teda výnimočný. Naposledy sa dražil v pražskej aukčnej sieni Dorotheum v roku 2016.

80
CZ
1790852000000876209
1971-Ešte jedna slza I-Albín Brunovský
K prodeji
null
false
1972
1972-01-01

Lamento della Ninfa III

Lamento della Ninfa III

3000

Lamento della Ninfa III, 1972, farebný lept na papieri (Holland), 31,2x24,6 cm náklad X signované vpravo dole, vľavo dole názov, uprostred E. A. III/V pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 117 Ludmila Peterajová, Albín Brunovský, Tatran, Bratislava, 1969, č. 54 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Grafický list pomenovaný ako jeden z najznámejších madrigalov talianskeho hudobného skladateľa Claudia Monteverdi Lamento Nymfy z roku 1638 využíva jeho obsah ako metaforu ľudského trápenia. V nastupujúcich rokoch normalizácie, keď bol obsah výtvarných diel kontrolovaný a cenzurovaný komisiami, sa umelci často uchyľovali k šifrám. Pokiaľ boli zahalené do histórie, neboli prvoplánové a čítali sa na pozadí obecne známych príbehov. Víla v madrigalu opúšťa svoj domov v lese a jej spev je plačom nad milencom, ktorý ju opustil. Grafika má podobu obrazu preklopeného symetricky podľa vertikálnej osi a odkazuje tak k psychologickému Rorschachovu testu, pri ktorom na diagnózu psychických porúch slúžia karty s atramentovými škvrnami. Brunovský v tragickom príbehu kombinuje opäť realistické časti s abstraktnou štruktúrou a vyvoláva tým napätie i zvedavosť. Štruktúra pripomína barokový hudobný nástroj i labyrint (ten je súčasťou aj mnohých neskorších autorových grafik) a v hornej časti jej dominujú ženské prsia, sprevádzané dvojicou psieho pozadia a božským okom uprostred. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Lamentu venoval autor celkom tri listy. Tento konkrétny list se v aukciách už desaťročia neobjavil.

80
CZ
1790852000000876217
1972-Lamento della Ninfa III-Albín Brunovský
K prodeji
null
false
1972-02-01

Lamento della Ninfa II

Lamento della Ninfa II

3000

Lamento della Ninfa II, 1972, farebná kriedová litografia, papier Holland, 49.5x35.5 cm náklad 75 + X signované vpravo dole, vľavo dole názov, uprostred venovanie pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, č. 368, str. 119 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Grafický list pomenovaný ako jeden z najznámejších madrigalov talianskeho hudobného skladateľa Claudia Monteverdi Lamento Nymfy z roku 1638 využíva jeho obsah ako metaforu ľudského trápenia. V nastupujúcich rokoch normalizácie, keď bol obsah výtvarných diel kontrolovaný a cenzurovaný komisiami, sa umelci často uchyľovali k šifrám. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Lamentu venoval autor celkom tri listy. Tento konkrétny list se v aukciách už desaťročia neobjavil.

80
CZ
1790852000002149001
1972-Lamento della Ninfa II-Albín Brunovský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/albin-brunovsky/lamento-della-ninfa-II/albin-brunovsky_lamenta-della-ninfa-2_VL_BP.jpg
false
1990
1990-01-01

Opitý drak

Opitý drak

800

Lept, mezzotinta, suchá ihla na papieri (Holland), 1990, volný list, rozměry 19x13,1 cm. náklad 65 signované vpravo dole, vľavo dole názov, uprostred 46/65 publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 226 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Grafika Opitý drak je založená na významovom paradoxe. Rozprávkový zlý drak je personifikovaný do príšery, ktorej niektoré hlavy sa silno podobajú ľudským. Namiesto jedného pazúra má ruku držiacu fľašku s alkoholom. Z pažerákov šľahajú dračie plamene – nejde teda o premenu draka v opitého človeka, ale naopak o muža, ktorého alkohol zmenil v chrliaceho draka. Jemné lyrické prevedenie vykresľujúce každú stonku trávy i chlp draka kontrastuje s nepoetickou témou alkoholizmu. Humor a niekedy i cynizmus ukazujú, že autor vidí veľké divadlo sveta stále skeptickejšie – to vlastne prezradzujú i ďalšie grafické listy z tohoto období ako napríklad Labyrint, Peklo, Exulanti či Ale kam potom odletíme z tejto zamrznutej planéty? Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Táto drobnejšia grafika tlačená v malom náklade sa na trhu vôbec neobjavuje.

40
CZ
1790852000000876273
1990-Opitý drak-Albín Brunovský
Již není v nabídce
null
false
1996
1996-01-01

Noční ludia IV

Noční ludia IV

2000

Noční ľudia IV, 1996, farebná kriedová litografia na papieri (Zerkall), 39,8x30 cm náklad 120 + XXX nesignované, označené názvom vľavo dole, uprostred 47/120 inou rukou pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 264 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Cyklus Noční ľudia vytvoril Albín Brunovský necelý rok pred svojou smrťou – nič tomu ale nenasvedčuje. Technika kriedovej litografie dovoľuje v týchto grafikách veľmi jemné spracovanie námetu a detailnú kresbu miniatúr. Až dnes, keď si môžeme Brunovského grafiky zväčšiť dokonale na počítači, vidíme, s akou starostlivosťou sú vypracované postavy aj prírodné živly, ktoré se javia na obraze len ako vzdialené body. Výjav Noční ľudia je inšpirovaný niekoľkými historickými príbehmi, v ktorých Brunovský vždy nachádzal fascinujúce momenty. Tento list je ťažké príbehovo identifikovať. Smejúca sa ústredná postava ženy s byzantským klobúkom nás výrazom uisťuje, že sa nenachádzame uprostred tragédie, aj keď tri mužské obludy chrlí oheň a dve z nich ako by okusovali žene prsia. Nechýba postavička prinášajúca svetlo, otočená postava vyprávača a portrét ženy s rastlinným klobúčikom a závojom. Akoby sme sledovali sen, síce podivný a nelogický, ale oslobodzujúci. Naplno tu zaznieva tragikomický tón, schopnosť autora reflektovať divadlo sveta, ktorého sme všetci súčasťou. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Táto grafika sa na českých aukciách už dlho neobjavila.

77.5
CZ
1790852000000876249
1996-Noční ludia IV-Albín Brunovský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/albin-brunovsky/nocni-ludia-IV/albin-brunovsky_nocni-ludia-IV_BP.jpg
false
1996-01-01

Noční ludia III

Noční ludia III

2000

Noční ľudia III (Kerkaporta), 1996, farebná kriedová litografia na papieri (Zerkall), 39,9x29,8 cm náklad 120 + XXX nesignované, označené názvom vľavo dole, uprostred 25/120 inou rukou pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 263 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Cyklus Noční ľudia vytvoril Albín Brunovský necelý rok pred svojou smrťou – nič tomu ale nenasvedčuje. Technika kriedovej litografie dovoľuje v týchto grafikách veľmi jemné spracovanie námetu a detailnú kresbu miniatúr. Až dnes, keď si môžeme Brunovského grafiky zväčšiť dokonale na počítači, vidíme, s akou starostlivosťou sú vypracované postavy aj prírodné živly, ktoré se javia na obraze len ako vzdialené body. Výjav Noční ľudia je inšpirovaný niekoľkými historickými príbehmi, v ktorých Brunovský vždy nachádzal fascinujúce momenty. Tento list je na motívy bájky o obranných pevnostiach 15. storočia okolo Konstantinopola, ktoré nechal vybudovať Konstantin I. Veľký. Kerkaporta omylom nebola uzatvorená a tak tadiaľ prenikli do mesta osmanskí bojovníci. Autor vníma témy ako symboly pre svoje vlastné príbehy. Necháva nahliadnuť na jednu zo scén veľkého divadla sveta – v tomto prípade bránu či tunel, ktorým sa do neznámej budúcnosti valí dav ľudí v rozbúrených vlnách. Nad nimi sa priestorom derú akési popínavé rastlinné chápadlá, po ktorých kráčajú magické bytosti. Všetko je vykreslené jemnými čiarami bez zbytočných kontrastov a manier. Noční ľudia patria k vrcholom Brunovského grafické tvorby. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Táto grafika sa na českých aukciách už dlho neobjavila.

77.2
CZ
1790852000000876245
1996-Noční ludia III-Albín Brunovský
Již není v nabídce
null
false
1997
1997-01-01

Zvestovanie

Zvestovanie

2000

Zvestovanie, 1997, farebný lept, mezzotinta, suchá ihla na papieri (Holland), 23,6x17,2 cm náklad 100 + XX nesignované, označené názvom vľavo dole, uprostred 70/100 inou rukou pôvod: privátna zbierka publikované: Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava, 2004, str. 265 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v českom a slovenskom aukčnom predaji – 110.000 Kč, Vltavín, Praha, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského grafiku v zahraničnom aukčnom predaji – 5. 500 €, Bubb Kuyper, Haarlem, 2015 najvyššia dosiahnutá cena za Brunovského obraz v českom a slovenskom aukčnom predaji – 2. 250.000 Kč, Art Consulting Brno & Adolf Loos Apartment&Gallery , Praha, 2011 Posledná grafika Albína Brunovského, ktorá vznikla v roku jeho smrti, nemôže mať príznačnejší názov. Zvestovanie akoby bolo autorovým osobným odkazom i posledným rozlúčením. Prehlbujúci sa spiritualizmus v autorových víziách ústi do nádeje, že náš život musí mať nejaký zmysel. Mária a anjel vypadajú ako Eva a Adam, cyklický príbeh ľudstva má svoju logiku. Uprostred stojí Zem symbolizovaná ženou v typickom širokom klobúku, ktorý na veľa Brunovského grafikách predstavuje svet a jeho zložité vrstvy. Nad ním nasleduje koráb s veštcom a nevyhnutné mračno v prudkom víre. Nejde o zmierenie či idealizovanie; ide o spôsob pravdy, ktorú nejde zvestovať slovami – a preto sú tu obrazy. Na slovenskom trhu je grafika Albína Brunovského zastúpená častejšie ako na českom. Aj u jeho tlačí platí pravidlo, že čím sú staršie, tým sú vzácnejšie, cennejšie sú listy číslované a signované. Tato grafika je naproste vzácny unikát a na českých ani slovenských trhoch sa neobjavuje.

57.3
CZ
1790852000000876253
1997-Zvestovanie-Albín Brunovský
Již není v nabídce
null
false